Begäran av månadslön för anställda i Varbergs kommun

LÄS MER

Här kan du begära löneuppgifter på anställda i Varbergs kommun.  Vi kontaktar dig via e-post när de begärda uppgifter är färdiga. Löneuppgifterna hämtas hos Varberg Direkt, Brunnsparken (före detta Turistbyråns lokaler). 

Löneuppgifter skickas inte via e-post.

Vid begäran av omfattande lönelistor (mer än 10 sidor) så tas en avgift ut. Läs mer på Varberg kommuns hemsida, Taxa för kopior och avskrifter av allmän handling.

 

Frågor om e-tjänsten

Personaladministrativa avdelningen
pa-avd@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa