Foodtrucks och matvagnar 2021

LÄS MER

Vad roligt att du är intresserad av en foodtruckplats i Varberg!

Ansökan är öppen till den 31 januari 2021.
Vilka som erbjuds plats meddelas efter ansökan har stängt.
Har du tackat ja till en erbjuden plats är den bindande. 

14 december 2020 beslutade hamn- och gatunämnden om  Riktlinjer för Foodtrucks i Varbergs Kommun.
 Läs mer www.varberg.se/foodtruck

För att kunna slutföra ansökan behöver du/ni vara redo med följande:

  • Vad för typ av plats önskar ni? Fast eller ambulerande
  • Vilken säsong? Låg-, högsäsong. För fast plats gäller endast helår.
  • Registreringsbevis om du har ett fordon.
  • Bilder på fordonet.
  • Beskrivning av dig/er själva.
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Beskrivning av din verksamhet utifrån urvalskriterierna; mångfald, matkoncept, Varbergskoppling, hållbarhet och gestaltning och utformning.
  • Presentera er meny. Bild på meny och er mat.
  • Kunskap i livsmedelshygien och matlagning
  • Kopia av anmälan om livsmedelsanläggning till miljö- och hälsa.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss på foodtruck@varberg.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa