Foodtrucks 2024/2025

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad roligt att du är intresserad av en foodtruckplats i Varberg!

Ansökan är öppen till den 31 januari 2024.

Ansökan gäller för perioden 1 april 2024 till 31 mars 2025.

Du kan göra följande val av period:

 • Högsäsong  ambulerande 2024-04-01- 2024-09-30.
 • Lågsäsong ambulerande  2024-10-01- 2025-03-31
 • Helår ambulerande 2024-04-01- 2025-03-31

Angående fast plats:

2023-11-13 beslutade hamn- och gatunämnden att inte erbjuda nya aktörer fast foodtruck plats i Varbergs kommun under nästkommande säsong, 2024-04- 01 till 2025- 03-31 och framåt.

Detta innebär att det är endast den enda aktör som är aktiv nu som kan söka om fast plats.

Hamn- och gatunämnden tog samtidigt beslut att ge förvaltningen i uppdrag att revidera Riktlinjer för Foodtrucks i Varbergs kommun med inriktningen att endast ambulerande foodtrucks, och inte fasta foodtrucks, kommer beredas möjlighet att verka på allmän platsmark i Varberg.

14 december 2020 beslutade hamn- och gatunämnden om Riktlinjer för Foodtrucks i Varbergs Kommun.

Läs mer www.varberg.se/foodtruck

Efter inlämnad intresseansökan 

 • Vilka som erbjuds plats meddelas efter ansökan har stängt.
 • Har du tidigare verkat i Varberg men har vid upprepande tillfällen inte följt de regler som är uppsatta kommer ni inte att beviljas nytt tillstånd.
 • Har du tackat ja till en erbjuden plats är den bindande och du betalar för hela perioden även om den inte nyttjas.
 • Avgift enligt Taxa för upplåtelse av offentlig plats Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2024 och tills vidare.pdf (varberg.se)

För att kunna hantera din bokning behöver du/ni vara redo med följande:

 • Vad för typ av plats önskar ni? Endast ambulerande erbjuds.
 • Vilken säsong? Högsäsong, lågsäsong eller helår.
 • Registreringsbevis om du har ett fordon.
 • Registreringsnummer på fordon
 • Bilder på fordonet.
 • Beskrivning av dig/er själva.
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Beskrivning av din verksamhet utifrån urvalskriterierna; mångfald, matkoncept, Varbergskoppling, hållbarhet och gestaltning och utformning.
 • Presentera er meny. Bild på meny och er mat.
 • Kunskap i livsmedelshygien och matlagning
 • Kopia av anmälan om livsmedelsanläggning till miljö- och hälsa.

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på foodtruck@varberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa