Åtagande god man (jäv) - Blankett

LÄS MER

Här hittar du blankett för att åta dig uppdrag som god man enligt 11 kap. §2 föräldrabalken. 

Blanketten kan användas när du åtar dig ett uppdrag för någon som till exempel redan har en god man, förvaltare eller förordnad förmyndare och där denne inte kan företräda personen på grund av jäv. 

Ifylld blankett skickas till:

Överförmyndare i Väst
Överförmyndarförvaltningen
432 80 Varberg