Företagslots, tidsbokning

LÄS MER

För att förenkla för dig som företagare erbjuder Varberg en FÖRETAGSLOTS. Meningen är att du som företagare ska kunna få hjälp med ditt ärende på en gång utan att behöva kontakta flera olika förvaltningar. Det kan gälla utbyggnad, etablering, miljöärenden, tillstånd osv.

Företagslotsen består av representanter från:

Näringslivs- och destinationskontoret 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Hamn- och gatuförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret 
Räddningstjänsten Väst
Socialförvaltningen
Polisen 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa