Stipendieansökan Kulturskolan Varberg

LÄS MER

Här kan du som är elev vid Kulturskolan Varberg ansöka om Sparbanksstiftelsens stipendier.  Du behöver beskriva varför du söker stipendiet och vad du ska använda det till. Du behöver också fylla i en kostnadssammanställning. Den högsta summan som en enskild elev kan söka är 20 000 kr. Ansökningarna bedöms av en grupp lärare på Kulturskolan Varberg, i samråd med den kulturskolelärare som undervisar dig. Du kan bara få stipendium en gång under din tid på Kulturskolan. Om du däremot har fått avslag på din ansökan så är du välkommen att söka igen.

Om du som söker stipendiet är omyndig ansvarar din vårdnadshavare för ansökan och redovisning.  Ansökan ska lämnas in senast 1 maj.

Detta kan stipendiet användas till: 

  • Inköp av privat instrument eller annat redskap/material, som krävs för att eleven ska kunna utvecklas.
  • Studier/kurser i Sverige eller utomlands som ger eleven möjlighet att utveckla sig inom sitt ämne.
  • Studiebesök/auskultation i Sverige eller utomlands som ska ge utbildningen en vidare dimension och möjlighet för eleven att utveckla sig inom sitt ämne.

Särskilda kriterier för studier och studiebesök utomlands

Stipendiet är tänkt att täcka en del av kostnaderna för utlandsstudier och studiebesök, främst flygbiljetter och boende. Alla kostnader ska motiveras noga i din kostnadssammanställning. Du ska också bifoga en resplan och ett intyg från den kursledning eller lärare som tar emot dig för utlandsstudier eller studiebesök.

Redovisning av stipendiet

Om du får stipendiet ska du efter genomförd resa eller inköp lämna in en skriftlig samt ekonomisk redovisning till Kulturskolan. Du förbinder dig också att på olika sätt redogöra för dina erfarenheter eller genomförda projekt.

Kulturskolans stipendium | Varbergs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa