Förfrågan om enskilt avlopp

LÄS MER

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får ofta frågor från köpare, säljare och mäklare angående statusen på enskilda avlopp.

Vårt svar kan innehålla uppgifter om anläggningsår eller inventeringsår, typ av anläggning eller slambrunn, m.m. Uppgifterna hämtas från arkiv och är inte alltid fullständiga. För att få en komplett bild av avloppets skick bör en besiktning av anläggningen göras av en fackman eller sakkunnig.

Viktig information

Enskilda avlopp med bristfällig rening är en källa till föroreningar av det egna och grannars grundvatten samt vattendrag/sjö.

Information om avloppets status är av stor betydelse för köparen eftersom avlopps­anläggningen är en del av fastighetens värde.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avloppsanläggningen uppfyller dagens krav.

För att läsa mer om enskilt avlopp sök ”Eget avlopp” på www.varberg.se

Övrig information

Förfrågan kommer att besvaras inom kort, dock max inom två veckor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa