Ändringsanmälan andelstal samfällighetsföreningar - blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketter för ändring av andelstal samfällighetsföreningar. Ifylld blankett skickas till Lantmäterimyndigheten, Varberg kommun, 432 80 Varberg.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadskontoret
bn@varberg.se