Lovskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ditt barn/elev har fått erbjudande om lovskola. I år kommer lovskolan att förläggas till Påskbergsskolan i centrala Varberg.

Vi erbjuder lovskola omfattande 50 timmar för åk 8 och 75 timmar för åk 9.

Fyll i kontaktuppgifter till vårdnadshavare, elevens personuppgifter samt de datum som eleven kan delta i lovskolan. Detta för att vi ska kunna tillgodose rätt personal på rätt tider. Fyll i ansökan så snart som möjligt. Sista anmälningsdatum för sportlovet är 2/2, för påsklovet 15/3 samt för sommarlovet 31/5.

Kontaktuppgifterna är viktiga för att ansvariga på lovskolan ska kunna nå er om så behövs.

Lovskolan för eleverna kommer att erbjudas mellan ca 8-15 de dagar som anges i e-tjänsten. Det kommer att serveras lunch och hemskolan ansvarar för transport om avståndet är längre än 4 km.

Om ni har ytterligare frågor kontaktar ni undervisande lärare eller rektor på elevens hemskola.

Välkomna!

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med bankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa