Senior alert, utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen till utbildning till Senior alert ombud!

Senior alert är ett av Sveriges cirka 100 nationella kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, förebyggande arbete för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen (och/eller har problem med blåsdysfunktion). Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus.

Målgrupp: Undersköterskor, enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i särskilt boende, hemtjänst och LSS. Det är fördelaktigt om professioner i teamet utbildas vid samma tillfälle. Datorvana behövs.

Senior alert ombudets uppgift är att introducera, implementera och samordna arbetet på din enhet tillsammans med enhetschef. Är du nyfiken på mer kring ansvar och roller i det förebyggande arbete se  Senior Alert - riktlinje 

Utbildningen är uppdelad på 2 halvdagar (eftermiddagar) med ca 1 månad emellan. 

Utbildningens innehåll:

 • Samtal om vikten av förebyggande arbete gällande riskområdena munhälsa undernäring, fall och trycksår
 • Tidiga tecken, lämpliga åtgärder i vardagen, få till samplanering och samarbete
 • Vårdpreventiva processen
 • Information om kvalitetsregister Senior alert, hur och varför det används  
 • Riskbedömningar och vilka validerade instrument som finns
 • Information till kund vid registrering i kvalitetsregister 
 • Praktiska övningar i registret - steg-för-steg (ingår i del 2)

Viktig information att läsa innan du gör din bokning

 • Giltig anmälan - För att anmälan ska vara giltig måste deltagarens och chefens namn finnas på anmälan. Du kan alltså inte reservera en plats genom att skriva ”en person” eller liknande. Boka ett av de tre utbildningstillfällena, när du anmäler till dag 1 innebär det även att du blir anmäld till dag 2. Välj 24/1 + 14/2 eller 14/3 + 11/4 eller 16/5+ 4/6. Senaste anmälningsdag är 2 veckor före utbildning då förberedande information skickas till deltagarna. 
 • Avanmälan ska göras så tidigt som möjligt innan utbildningen på mail till Preventiva enheten för att undvika att material och kost förbereds utan att komma till användning samt att platsen finns till förfogande.
 • E-legitimation - För att börja registrera i Senior alert krävs det ett SITHS-kort samt att ombudets behörighet läggs upp i registret av enhetschef eller utbildare.  Tänk på att det tar flera veckor att utfärda ett SITHS-kort. SITHS-kortet behövs dock inte vid utbildningstillfället. Datorvana behövs.

Frågor om e-tjänsten

Preventiva enheten
preventivaenheten@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Helena Bergström 0340-88976

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa