Senior alert, utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Viktig information att läsa innan du gör din bokning

  • Giltig anmälan - För att anmälan ska vara giltig måste deltagarens och chefens namn finnas på anmälan. Du kan alltså inte reservera en plats genom att skriva ”en person” eller liknande. Boka ett av de två utbildningstillfällena. Senaste anmälningsdag är 3 veckor före utbildning.
  • Avanmälan ska göras så tidigt som möjligt innan utbildningen på mail till Preventiva enheten. Detta för att undvika att material och kost förbereds utan att komma till användning samt att utbildningarna går halvfulla.
  • E-legitimation - För att börja registrera i Senior alert krävs det ett SITHS-kort samt att du som enhetschef lägger upp din medarbetare som användare i registret. Tänk på att det tar flera veckor att utfärda ett SITHS-kort. SITHS-kortet behövs dock inte vid utbildningstillfället. Datorvana behövs.

 

Frågor om e-tjänsten

Preventiva enheten
preventivaenheten@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Helena Bergström 0340-88976

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa