Dubbla boendekostnader, jämkningsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du har flyttat till särskilt boende, kan du även få betala hyra för din tidigare bostad i några månader. Du har möjlighet att ansöka om att få reducerad avgift på omvårdnad och del av matkostnaden (rörlig del) de tre första månaderna. Ett beslut kommer att skickas till dig och eventuell reducering framkommer på kommande fakturor.

Förutsättningar för nedsättning av avgifter för ensamhushåll:

  • din tidigare bostad ska vara en hyresrätt
  • uppsägning av hyresrätt ska ske snarast efter att datum för hyreskontrakt på särskilt boende är fastställt. Handlingar som visar sista hyresmånaden ska alltid bifogas
  • dina banktillgångar får ej överstiga 2 prisbasbelopp (summan för 2024 är 114 600kr). Årsbesked från bank och inkomstdeklaration ska alltid bifoga
  • inkomstförfrågan med inkomstuppgifter ska alltid lämnas in

Om bostaden kommer att hyras ut innan jämkningstiden har gått ut, ska du meddela handläggaren detta.

Ansökan om jämkning skall ha inkommit inom 3 månader från kontraktsdatum.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa