Dubbla boendekostnader, jämkningsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du har flyttat till särskilt boende, kan du även få betala hyra för din tidigare bostad i några månader. Du kan eventuellt få reducerad avgift på omvårdnad och del av matkostnaden (tillredningskostnaden) de tre första månaderna. Ev. nedsättning kommer att ske med belopp som framkommer på kommande fakturor.

Förutsättningar för nedsättning av avgifter:

  • uppsägning av hyresrätt ska ske snarast efter att datum för hyreskontrakt på särskilt boende är fastställt. Handlingar som visar sista hyresmånaden ska alltid bifogas
  • försäljning av egen fastighet/bostadsrätt ska påbörjas snarast efter att datum för hyreskontrakt på särskilt boende är fastställt. Handlingar som visar att bostaden är till försäljning ska alltid bifogas
  • inkomstuppgifter ska lämnas in

Om bostaden kommer att hyras ut/avyttras innan jämkningstiden har gått ut, ska du meddela handläggaren detta.

Vid enbart överlåtelse av bostaden medges ingen nedsättning

 

Ansökan om jämkning skall ha inkommit inom 3 månader från kontraktsdatum.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa