Ansökan om slutbesked

LÄS MER

Har du byggt klart?

Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

Förutsättningar

I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in när du lämnar in din ansökan om slutbesked.

Vad händer när du har skickat in ansökan om slutbesked?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan medge slutbesked och om byggnaden eller byggnadsdelen kan börja användas. Om vi saknar något för slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id
  • Alla handlingar som enligt tidigare beslut i ärendet ska finnas framme för slutbesked ska lämnas in