Intresseanmälan till markanvisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När Varbergs kommun har mark som vi vill utveckla kan vi tilldela mark genom markanvisning. En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggaktör som får möjlighet att bygga det som planerats för marken till ett visst pris. Det kan till exempel vara bostäder, en förskola eller ett äldreboende. Markanvisningar är ett sätt för kommunen att stimulera nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler som stämmer överens med den samhällsutveckling som anges i beslutande dokument. När en exploatör har vunnit markanvisningstävlingen har denne ensamrätt att under en viss tid och under angivna villkor förhandla med kommunen om en överlåtelse eller upplåtelse av ett kommunägt markområde för byggnation.

När du anmäler dig till vårt intressentregister får du information om relevanta markanvisningstävlingar. Det är du som intressent som ansvarar för att hålla intresseanmälan uppdaterad och korrekt. Du kan även anmäla att du inte längre önskar vara kvar i vårt register.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa