Ansökan om djurhållning inom detaljplanerat område - Blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för ansökan om tillstånd att hålla djur inom område med detaljplan. Enligt de lokala föreskrifterna i Varbergs kommun så behövs tillstånd för att hålla följande djur inom område som omfattas av detaljplan:

  • Nötkreatur, häst, får eller svin

  • Pälsdjur som inte är sällskapsdjur

  • Tupp

  • Giftorm

Från den 1 januari 2023 behövs inte längre tillstånd för att hålla hönor.

Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

Mer information hittar du på varberg.se.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se
0340-882 66

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se