Nominering till jämställdhetspris

LÄS MER

Du kan nominera en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person som du tycker har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i hela Varbergs kommun. Priset består dels av en prissumma på 15 000 kronor, dels av ett diplom, och delas ut vid nationaldagsfirandet i Societetsparken 6 juni varje år.

Sista dag för att nominera till innevarande års jämställdhetspris är 21 mars.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa