Begäran intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa tjänstgörings- och arbetsgivarintyg för din anställning i Varbergs kommun. 
Du kan begära om ett intyg i taget. Om du behöver begära fler intyg än ett skickar du in ett nytt ärende. 

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyget är en sammanställning av dina anställningar i kommunen. Det är detta intyg som används vid exempelvis ansökningar till skolor för att visa på en viss anställningstid eller till banken om du ska söka lån.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget används när du ska söka ersättning från din a-kassa. När du använder denna e-tjänst måste du ge ditt samtycke till att Varbergs kommun lämnar uppgifterna till arbetsgivarintyg.nu.

Arbetsgivarintyget innehåller bland annat uppgifter om hur mycket och när du har arbetat, eventuell frånvaro, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa