Anmälan om kompostering av matavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att få kompostera matavfall behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker kompostbehållare. Dessutom krävs att du sköter komposten på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du ska ha tillräckligt utrymme på fastigheten för att kunna ta hand om det färdigkomposterade materialet på ett miljöriktigt sätt.

  • Anmälan är personlig och knuten till fastigheten. Om förhållandena ändras ska du meddela miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anmälan kan återkallas med omedelbar verkan om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls.
  • För handläggning av anmälan tas en avgift ut.

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. 
Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Klicka på Logga in för att starta din anmälan

Du kan när som helst spara ett påbörjat ärende och fortsätta vid ett senare tillfälle.  Dina sparade ärenden finns på Min sida, som du hittar högst upp på denna sida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id
  • Uppgifter om fastighet och typ av kompost