Ansökan om att få, eller ansökan upphörande av, god man eller förvaltare - Blankett

LÄS MER

Här hittar du, eller dina anhöriga, blanketter för att ansöka om att få en god man eller förvaltare. Du hittar också  blanketter för att ansöka om att godmanskapet ska upphöra. 

Ifylld blankett skickas till Varbergs Tingsrätt om du är folkbokförd i Varberg eller Falkenbergs kommun och till Borås Tingsrätt om du är folkbokförd i Marks kommun.

Under blanketter hittar även du som företräder en myndighet blankett för att göra en anmälan om behov av god man eller förvaltare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa