Följ och komplettera dina miljöärenden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du

  1. Läsa handlingar och följa ett ärende
  2. Komplettera pågående ärenden med nya uppgifter och handlingar
  3. Ta del av beslut som fattats i ett ärende
  4. Överklaga ett beslut

 

För att kunna följa ärenden måste du:

  • Vara registrerad med ditt personnummer som en part i ärendet hos kommunen antingen som privatperson eller som företagsombud. 
  • Veta ärendenummer och fastighet för ett ärende (både pågående och avslutade stöds i detta flöde). 

Händelser som är nyare än tre (3) månader markeras med "!".

 

I den här e-tjänsten kan du kan bara se avslutade ärenden fram tills det gått sex månader sedan de avslutades. Pågående ärenden visas oavsett hur länge de varit pågående.

 

Läskvitton markeras med GDRP och går inte att hämta.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id