Lämna närvaroschema för barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

LÄS MER

Tempus används för att registrera närvaro och frånvaro i förskolan och fritidshem. När ditt barn fått en placering på förskola/fritidshem kommer du som vårdnadshavare få ett användarkonto i e-tjänsten och kan logga in med bank-id. Om du inte kan logga in ta kontakt med förskolans/skolans administratör.

Du lämnar närvaroschema eller anmäler frånvaro via e-tjänsten Tempus genom att klicka på "Starta e-tjänst.

Grundschemat som barn har inom förskolan ska anges i e-tjänsten Barnomsorg.

Förskola och pedagogisk omsorg

Observera att du som vårdnadshavare även måste meddela förskolan om barnet ska vistas på förskolan mindre än 15 timmar i veckan. Detta för att faktureringen ska bli korrekt.

Läs mer om schema och anmäl frånvaro i förskolan

Fritidshem

Läs mer om ledighet, skolplikt och schema i grundskolan

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00

Personuppgiftsansvarig

Förskole- och grundskolenämnden
fgn@varberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation