Upplysning om mark- eller vattenförorening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Upptäckt av förorening

När du som entreprenör, verksamhetsutövare eller fastighetsägare hittar eller får kännedom om en förorening ska du genast upplysa miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

I brådskande fall – ring först miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och fyll sedan i och skicka in e-tjänstblanketten. I akuta fall ring räddningstjänsten

Upplysningsskyldigheten gäller även i områden där det sedan tidigare finns kända föroreningar. Om du upptäckt oväntade föroreningar i samband med en miljöteknisk markundersökning ska du genast kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Då lämnar du den skriftliga upplysningen genom undersökningsrapporten.

Om du behöver undersöka eller åtgärda föroreningen kommer du att få en skriftlig bekräftelse från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

E-tjänsten och inloggning

För att kunna lämna upplysning eller anmälan med denna e-tjänst måste du ha E-legitimation eller personligt BankID.

Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det när du loggat in i denna e-tjänst. 

Klicka på Logga in för att starta din anmälan.

Du kan när som helst spara ett påbörjat ärende och fortsätta vid ett senare tillfälle. Dina sparade ärenden finns på Min sida, som du hittar högst upp på denna sida.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id
  • Uppgifter om föroreningen
  • Situationsplan