Beräkning av avgift för äldreomsorgen i Varbergs kommun

LÄS MER

Här kan du göra en beräkning för att uppskatta vilken avgift du får för den vård eller omsorg som du behöver. Det underlättar för dig att ha dina senaste pensionsbesked till hands när du ska göra beräkningen. Du ska också ange eventuella ränteinkomster, utdelningar på fonder och aktier samt bostadstillägg. Ange belopp efter skatt.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
0340-88 000