Ansökan om nyttoparkeringskort

LÄS MER

Här kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd kan erbjudas näringsidkare som använder fordon som en rullande verkstad för reparations- och underhållsuppdrag vid tillfällig arbetsplats. Dessutom kan tillståndet erbjudas näringsidkare som vid tillfällig arbetsplats i fordonet medför tyngre handverktyg eller utrustning. Tillståndet gäller bara när fordonet används i angivna verksamheter. Nyttoparkeringskortet kostar 1000 kr per registrerat fordon och år.

Regler för nyttoparkeringstillstånd

Handläggningstid
Räkna med en handläggningstid på 14 kalenderdagar. Du hämtar ut tillståndet på Östra Långgatan 18 (Stadshus B). Tid avtalas med handläggare innan uthämtning. Tänk på att du måste ta med ditt gamla tillstånd för inlämning när du hämtar ut det nya.

Kortet är giltigt i ett (1) års tid och går alltid ut den siste eller 15:e i månaden.

Frågor om e-tjänsten

Carina Svensson
carina.svensson3@varberg.se
070 831 81 40

Personuppgiftsansvarig

Hamn- och gatuförvaltningen
hgn@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa