Ansökan om nyttoparkeringskort

LÄS MER

Här kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd kan erbjudas näringsidkare som använder fordon som en rullande verkstad för reparations- och underhållsuppdrag vid tillfällig arbetsplats. Dessutom kan tillståndet erbjudas näringsidkare som vid tillfällig arbetsplats i fordonet medför tyngre handverktyg eller utrustning. Tillståndet gäller bara när fordonet används i angivna verksamheter. Nyttoparkeringskortet kostar 3000 kr per registrerat fordon och år.

Regler för nyttoparkeringstillstånd

Handläggningstid
Räkna med en handläggningstid på 14 kalenderdagar. Vi skickar korten via post.

Kortet är giltigt i ett (1) års tid och går alltid ut den siste eller 15:e i månaden.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa