Anmälan/ansökan enskilt avlopp

LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att 

 • Ansöka om inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett (WC) + bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
 • Ansöka om inrättande av sluten tank för vattentoalett (WC)
 • Anmäla inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
 • Anmäla ändring av befintlig avloppsanläggning 

Dokument som du behöver bifoga eller skicka med post 

 • Situationsplan, ska bland annat visa placeringen av avloppsanläggningens alla delar   på fastigheten (inklusive utsläppspunkt), energianläggningar, vattentäkter, vattendrag, fastighetsgränser med mera.
 • Sektionsritning, som visar avloppsanläggningen i tvärsnitt med höjd- och lutningsförhållanden. Avstånd till markytan och grundvattenytan, eller berg, ska framgå.
 • Teknisk beskrivning/information från tillverkaren om anläggningen - vid minireningsverk, fosforfällor, kompaktfilter/biomoduler etc.
 • Vid behov: Kornfördelningsdiagram/siktkurva/perkolationstest, om infiltrationsanläggning väljs.
 • Fullmakt, om du lämnar in ansökan för någon annan

När du ansökt

Efter att en komplett ansökan/anmälan inkommit gör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett besök på fastigheten för bedömning av den planerade avloppsanläggningen och dess placering. Är inte ansökan/anmälan komplett blir handläggningstiden längre.

När din ansökan/anmälan är komplett och bedöms som godtagbar, meddelar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillstånd för anläggningen. Observera att du inte får börja gräva för avloppsanläggningen innan du fått ett beslut från oss.

Mer information

Läs mer om enskilt avlopp här Eget avlopp (varberg.se)

Avgift

Vi tar ut en fast avgift för handläggning av din anmälan/ansökan om enskilt avlopp enligt gällande taxa. Taxan kan läsas på www.varberg.se (under Kommun och Politik - Ordningsregler och styrdokument – Taxor – ”Taxa för prövning och tillsyn nom miljöbalken område” samt bilaga A och B.

Om e-tjänsten

E-tjänsten avbryts om du är inaktiv mer än 60 minuter. Glöm därför inte att trycka på SPARA-knappen.

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. 
Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Personer med skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Inloggning med bank-id
 • Situationsplan, som visar placeringen av avloppsanläggningens alla delar på fastigheten, vattentäkter, vattendrag, fastighetsgränser med mera.
 • Sektionsritning, som visar avloppsanläggningen i tvärsnitt med höjd- och lutningsförhållanden
 • Teknisk beskrivning/information från tillverkaren om anläggningen - vid minireningsverk, fosforfällor, kompaktfilter/biomoduler etc.
 • Kornfördelningsdiagram/siktkurva /perkolationstest, vid behov, om infiltrationsanläggning väljs
 • Fullmakt, om du lämnar in ansökan för någon annan