Tillägg till anställningsbevis för minderårig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst används för samtycke till anställning i Varbergs kommun av vårdnadshavare.

Vid anställning av minderåriga (under 18 år) krävs att målsman godkänner anställningen.
Minderåriga (personer under 18 år) har enligt svensk lag inte rätt att teckna avtal i någon form.

Finns inget godkännande av målsmän blir anställningsavtalet ogiltigt.

Detta regleras i Avtalslagen och i Föräldrabalken 6 kapitlet 12 §
Även om den blivande medarbetaren är 18 år när anställningen ska påbörjas men är under 18 år när avtalet skrivs på, krävs godkännande av målsmän.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa