Orosanmälan barn som far illa

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan om du är orolig eller misstänker att ett barn far illa. Du kan också ringa 0340-885 00 (måndag till fredag 09.00-16.00).
Anmälan hanteras enbart under förvaltningens öppettider. För mer info kring öppettider runt helgdagar se nyhetsflödet på varberg.se.
K
vällar och helger nås socialjouren i Halland via samhällets larmnummer 112.

Skyldighet att anmäla
Du som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialkontoret har anmälningsskyldighet enligt lag. Skulle socialtjänsten bedöma att en anmälan ska göras måste du som omfattas av anmälningsskyldighet dels tala om barnets namn, dels tala om ditt eget namn samt naturligtvis lämna uppgifter om anmälan. Det finns ingen möjlighet att vara anonym.

Orosanmälan
För dig som inte omfattas av anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att tala om barnets namn och uppgifter i anmälan. Du har möjlighet att välja att vara anonym. Observera att det inte går att kräva anonymitet om du redan sagt ditt namn. Om det finns risk för exempelvis våld mot dig som anmäler finns dock möjlighet att sekretessbelägga ditt namn och de uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa