Månadsspecifikation (god man) - Blankett

LÄS MER

Denna blankett kan du som god man eller förvaltare använda för att få en månatlig översikt av din huvudmans inkomster och utgifter.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndare i väst
ofm@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
ofm@varberg.se