Kontakt med öppenvården Beroendeenheten

LÄS MER

Genom att lämna uppgifter här så kommer du att bli kontaktad av personal från Beroendeenheten. Vi hör av oss inom tre arbetsdagar. Vi kommer att försöka nå dig vid tre tillfällen, därefter raderas informationen och du behöver kontakta oss igen.

Det är du som önskar att bli kontaktad av oss som ska använda e-tjänsten.

  • Är du i en akut och allvarlig fysisk situation till följd av missbruk – kontakta 112 eller giftinformationscentralen.
  • Är du allvarligt fysiskt dålig av ditt missbruk (har hög abstinens, skakningar, kramper) behöver du vända dig till sjukvården. Via Psykiatriska akutmottagningen på Varbergs sjukhus kan du vid behov få abstinensbehandling.
  • Har du en allvarlig psykisk ohälsa/livsleda och har tankar eller planer på att ta ditt liv – ta kontakt med 112 eller sjukvården/psykiatrin.

För ansökan om en behandlingsinsats eller orosanmälan gällande beroende ta kontakt med vuxenenhetens mottagningstelefon, Telefon till vuxenenheten: 0340-889 97
Telefontid: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.00-12.00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa