Anmälan/rapportering om sanering av PCB

LÄS MER

Mer information finns på PCB | Varbergs kommun

Klicka på "Hämta blanketter" för att välja och ladda ner blankett. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se