Lämna in obligatorisk ventilationskontroll

LÄS MER

Information till dig som ska lämna in handlingar efter genomförd obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Här kan du efter utförd OVK lämna in ditt OVK-protokoll, luftflödesprotokoll eller andra tillhörande handlingar.

OVK ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Efter genomförd ventilationskontroll skrivs ett protokoll som redovisar resultatet. Protokollet ska sedan lämnas in till stadsbyggnadskontoret.

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/
https://varberg.se/jobb-och-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/ventilationskontroll

Logga in

För att använda denna e-tjänst loggar du in med e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Min sida längst upp på sidan eller starta e-tjänsten på nytt. Då får du en fråga om du vill återuppta ärendet.

Ska du företräda en bostadsrättsförening, ett företag eller annan organisation kommer du att fylla i föreningens/företagets uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i föreningens /företagets ärende.

Vad händer när du har skickat in dina handlingar?

När protokollet har inkommit till oss kommer vi att registrera detta i vårt ärendehanteringssystem.

Om ventilationssystemet har blivit godkänt vid OVK-besiktningen kommer vi att lägga upp en bevakning för när nästa besiktning ska ske. Detta är antingen 3 eller 6 år beroende på ventilationssystem och verksamhetstyp.

Om ventilationssystemet har blivit underkänt vid OVK-besiktningen kommer vi att skicka ut information om att detta behöver åtgärdas inom en viss tid.

Inkomna uppgifter blir allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna som du lämnar sparas så länge de behövs enligt nämndens dokumenthanteringsplan. 

Skyddad identitet

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet, vänd dig till Varberg direkt på 0340-880 00 så hjälper vi dig.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id