Ansökan om startbesked

LÄS MER

Information till dig som ska begära startbesked

Här kan du som har fått ett bygglov lämna in en begäran om att få startbesked. Du behöver ha fått startbesked för att kunna påbörja din åtgärd.

Tänk på att verkställighetstiden om fyra veckor måste ha passerat sedan bygglovsbeslutet kungjordes innan du får påbörja din åtgärd, även om du får startbesked innan verkställighetstiden har gått ut.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id