Anmälan av dagvattenanläggning - Blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för anmälan om anordning för hantering av dagvatten. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

Mer information gällande dricksvattenanläggningar hittar du på varberg.se.