Ansökan om befrielse från sophämtning samt anmälan om kompostering av hushållsavfall - Blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för ansökan om befrielse från sophämtning samt anmälan om kompostering av hushållsavfall. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

En avgift tas ut för handläggningen enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Mer information gällande kompostering av hushållsavfall hittar du på varberg.se.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se
0340-882 66

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se