Ansökan om planbesked

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företag ansöka om planbesked om du vill ta fram en ny detaljplan eller ändra en befintlig detaljplan.

Det är byggnadsnämnden som fattar beslut om positivt eller negativt planbesked. Kommunen ska meddela ett beslut inom fyra månader från att ansökan är komplett.

I handläggningen av ansökan om planbesked bedömer vi hur väl det tänkta projektet stämmer överens med gällande översiktsplan och andra kommunala strategier och planer för samhällsbyggnad.

Ett beslut om planbesked är inte bindande, det är ett vägledande beslut om hur byggnadsnämnden tänker kring lämpligheten av ett projekt. Ett planbesked kan inte överklagas.

Planprocessen | Varbergs kommun

Ansök om planbesked | Varbergs kommun

Kostnad

Du betalar alltid en avgift för att ansöka om planbesked, läs mer om detta på sidan Ansök om planbesked | Varbergs kommun

Har du fått ett positivt planbesked tillkommer det sedan en avgift för framtagandet av själva detaljplanen.

Förbered dig

Följande handlingar vill vi att du skickar in tillsammans med din ansökan:

  • Översiktskarta (obligatorisk)
  • Illustration (obligatorisk)

Om vi behöver ytterligare material för att kunna tolka och bedöma din ansökan hör vi av oss till dig.

Logga in

För att använda vår e-tjänst för ansökan om planbesked loggar du in med bank-ID. Eftersom du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Min sida” längst upp på sidan.

Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-ID för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

Vad händer när du skickat in ärendet?

Inkomna uppgifter blir allmän handling och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna som du lämnar sparas så länge de behövs enligt nämndens dokumenthanteringsplan. 

Skyddad identitet

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet, vänd dig till Varberg direkt på 0340-880 00 så hjälper vi dig.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id