Barninformation förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du har fått bekräftelse på att ditt barn har fått en placering på förskola kan du som vårdnadshavare gå in i e-tjänsten barninformation förskola och fylla i viktiga uppgifter om ditt barn.

Uppgifterna behöver sedan fyllas i på nytt vid varje nytt läsår, samt uppdateras när förändringar sker. Det gör du för att förskolan alltid ska ha aktuell information. Om du enbart önskar uppdatera dina kontaktuppgifter under läsåret på grund av nytt telefonnummer eller ny mejladress ska du istället gå till denna e-tjänst: Barnomsorg

Inlämnade uppgifter ska signeras av barnets båda vårdnadshavare
1.    Vårdnadshavare 1 fyller i e-tjänsten
2.    Vårdnadshavare 2 får SMS och/eller e-post med en länk till ärendet
3.    Vårdnadshavare 2 loggar in med BankID och kontrollerar uppgifterna
4.    Vårdnadshavare 2 godkänner uppgifterna genom att signera med BankID

Är du ensam vårdnadshavare behöver enbart du signera.
Vänd dig till förskolan ifall båda vårdnadshavarna inte har möjlighet att signera. 

E-tjänstens innehåll
•    Kontaktuppgifter till vårdnadshavare och extra anhörig samt foto på barnet
•    Kostintyg, intyg som lämnas av vårdnadshavare i e-tjänsten
•    Ej kostrelaterad allergi
•    Information om foto och utflykter
Första gången du använder e-tjänsten lägger du in alla dina uppgifter. Ändras informationen går det bra att justera uppgifterna i Mina Sidor.

E-tjänsten ska inte användas om barn eller vårdnadshavare har skyddad identitet eller om barnet är placerad i familjehem! Använd istället blanketterna som finns under knappen Hämta blanketter. Blanketten lämnas sedan till ditt barns pedagog. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa