Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Informationen ska enligt 18 § Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar lämnas i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar och innehålla uppgifter om anläggningen.

Det här är en sådan e-tjänst där du kan registrera en ny förbränningsanläggning eller en ändring av en sådan anläggning.

Avgift

Vi tar ut en timavgift för handläggning av din anmälan enligt gällande taxa. Taxan kan läsas på www.varberg.se (under Kommun och Politik - Ordningsregler och styrdokument – Taxor – ”Taxa för prövning och tillsyn nom miljöbalken område” samt bilaga A och B.

Handläggningstiden kan bli längre om handlingarna inte är kompletta.

Om e-tjänsten

E-tjänsten avbryts om du är inaktiv mer än 60 minuter. Glöm därför inte att trycka på SPARA-knappen.

Du måste ha E-legitimation/BankID för att kunna använda e-tjänsten. 
Om du agerar för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten, men du loggar alltid in med ditt personliga BankID för att kunna anmäla.

Personer med skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id
  • Fastighetsbeteckning samt X- och Y-koordinater enligt koordinatreferenssystemet SWEREF 99 TM (om anläggningen är stationär)
  • Uppgifter om anläggningens typ (motor, effekt, verkningsgrad)
  • Reningsutrustningens typ
  • Det förväntade årliga antalet drifttimmar
  • Anläggningens sektor eller industrienhet, NACE-kod och SNI-kod