Årsrapporter för miljöfarliga verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vissa verksamheter (fordonsverksamheter med drivmedelförsäljning, fordonstvätt, ytbehandlare, reningsverk m.fl.) har krav på sig att årligen skicka in en rapport till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Rapporten ska innehålla vissa uppgifter om verksamheten. Denna e-tjänst kan användas för att skicka in en årsrapport oavsett bransch (OBS! Gäller inte köldmedierapporter - för detta finns en egen e-tjänst).

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med Bank-ID