Stipendieansökan för forskning vid Campus Varberg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nu kan du som forskar och vill samverka med Campus Varberg söka stipendium för ditt projekt! Satsningen Efterfrågad forskning verkar för att öka forskningens närvaro i de utbildningar och projekt som erbjuds och bedrivs vid Campus Varberg. Tack vare finansiering från Sparbanksstiftelsen i Varberg har Campus Varberg möjlighet att årligen utlysa stipendier för genomförande av Efterfrågad forskning. Mer om våra utbildningar hittar du på campus.varberg.se. Mer om våra projekt hittar du på alexandersoninstitutet.se/projekt.

 

Vem kan ansöka?

  • Doktorander
  • Disputerade
  • Utbildade forskare motsvarande som lägst filosofie licentiat

Ansökan

Din ansökan behöver innehålla:

  • En kort redogörelse av den planerade forskningen (mål, syfte, metodik, budget)
  • En kort redogörelse för hur forskningen kopplas till satsningen Efterfrågad forskning på Campus Varberg och forskningsområdet
  • Sedvanliga ansökningshandlingar (CV, personligt brev, brev från prefekt)

Stipendierna utlyses ett år i taget och riktar sig till samverkansparter till Campus Varberg eller eventuella andra lärcentran som vill samverka med Campus Varberg. Hela summan betalas ut direkt och ska omfatta alla eventuella kostnader. Sista datum för ansökan är 30 september 2024.

Urval och beslut

Alla ansökningar behandlas av en arbetsgrupp vid Campus Varberg i samråd med Sparbanksstiftelsen i Varberg, som även fattar slutgiltigt beslut om mottagare av stipendium. Beslut meddelas direkt till den sökande under november.

Åtaganden och återrapportering

För att möjliggöra forskningen kan Campus Varberg (i den mån det är möjligt) erbjuda tillgång till befintliga resurser såsom kontor, föreläsningssalar och grupprum.

Campus Varberg förutsätter att forskningen påbörjas året efter att stipendiet beviljats och avslutas senast ytterligare två år senare. Forskningsprojektet förväntas att, tillsammans med Campus Varberg, ta fram en mer populärvetenskaplig och sammanfattande redovisning av resultatet. Hur detta ska ske och i vilket format kan antingen framgå i ansökan eller beslutas i dialog under projektets gång. Redovisningen kommer även att tillgängliggöras på webbsidan campus.varberg.se/forskning.

 

Vanliga frågor och svar

Vi lägger oss inte i vad forskare använder stipendiet till. När vi går igenom ansökan tar vi däremot hänsyn till hur projektet bidrar till satsningen Efterfrågad forskning, och där kan såklart fördelning av ekonomiska medel påverka vår bedömning.

Med stöd från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg, logotyp.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa