Anmälan av tillfällig övernattning

LÄS MER

Vid till exempel idrottstävlingar är det vanligt att grupper övernattar i lokaler som inte är avsedda för det, exempelvis skolsalar och idrottshallar. Brandskyddet i sådana lokaler är inte anpassat till att folk ska sova där, vilket gör att det är viktigt att gå igenom brandskyddet.

Mer information finns att läsa på räddningstjänsten Västs sida. Klicka på Till RVast. 

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten Väst
myndighet@rvast.se
+46102193000

Personuppgiftsansvarig

Direktionen Räddningstjänsten Väst
myndighet@rvast.se