Önska skola

LÄS MER

Förskoleklass
Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den anvisade har du möjlighet att göra ett önskemål om val av skola inför förskoleklass.

Ansökan behöver enbart göras om en annan skola än den anvisade önskas.

Inför läsåret 2025/2026 kommer e-tjänsten att vara öppen mellan 18 november och 15 december.

Besked skickas till vårdnadshavare senast den 31 januari 2025.

Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten, annars används blankett.

Byte av skola

Du kan önska skolbyte för ditt barn oavsett vilken årskurs ditt barn går i. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går. Varbergs kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavares önskemål.

För dig som vill byta till en kommunal skola i Varbergs kommun erbjuds skolbytesperioder två gånger per läsår. Ansökan om skolbyte till höstterminen 2024 ska ha inkommit senast 30 april 2024 och ansökan om skolbyte till vårterminen 2025 ska ha inkommit senast 6 november 2024. 

Samtliga ansökningar handläggs efter sista ansökningsdagen. Ansökningarna hanteras samtidigt för att det ska vara en rättssäker process där alla sökande ges samma förutsättningar.

En ansökan om skolbyte är bindande. Det innebär att det inte är möjligt att ångra sig om eleven får en ny skolplacering.

Önska skola om ditt barn flyttar
Om ditt barn ska flytta till eller inom Varbergs kommun önskar du val av skola via blanketten. Du behöver även skicka in ett bostadskontrakt (hyreskontrakt eller köpekontrakt) som styrker barnets nya folkbokföringsadress. Blankett tillsammans med bostadskontrakt skickas till

Varberg direkt
Norra Vallgatan 14
43280 Varberg

Barn/elev med skyddade personuppgifter
I det fall din ansökan avser barn/elev med skyddade personuppgifter, välj blankett ”Skyddade personuppgifter_Önska skola inför förskoleklass eller ”Skyddade personuppgifter_Byte av skola”.