Val av skola

LÄS MER

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den anvisade har du möjlighet att göra ett önskemål om val av skola inför förskoleklass.

Ansökan behöver enbart göras om en annan skola än den anvisade önskas.

Inför läsåret 2023/2024 kommer e-tjänsten vara öppen mellan 1 november och 4 december.

Svar om önskad skola beviljas skickas till vårdnadshavare senast den 20 januari 2023. 

Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

Här kan du läsa mer om val och byte av skola.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten