Önska skola

LÄS MER

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den anvisade har du möjlighet att göra ett önskemål om val av skola inför förskoleklass.

Ansökan behöver enbart göras om en annan skola än den anvisade önskas.

Inför läsåret 2024/2025 kommer e-tjänsten att vara öppen mellan 1 november och 3 december.

Besked skickas till vårdnadshavare senast den 19 januari 2024.

Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda har e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten, annars används blankett.

Önska skola om ditt barn flyttar
Om ditt barn ska flytta till eller inom Varbergs kommun önskar du val av skola via blanketten. Du behöver även skicka in ett bostadskontrakt (hyreskontrakt eller köpekontrakt) som styrker barnets nya folkbokföringsadress. Blankett tillsammans med bostadskontrakt skickas till

Varberg direkt
Norra Vallgatan 14
43280 Varberg

Barn/elev med skyddade personuppgifter
I det fall din ansökan avser barn/elev med skyddade personuppgifter, välj blankett ”Skyddade personuppgifter_Önska skola inför förskoleklass.

Här kan du läsa mer om att börja förskoleklass.