Allmänhetens frågestund

LÄS MER

Information om allmänhetens frågestund.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Frågestund anordnas i normalfall mellan kl. 18.00–18.30 varje sammanträde med undantag av det sammanträde då budgeten behandlas. Frågor ska vara inlämnade via e-tjänsten senast kl. 18.00 tisdagen veckan före sammanträdet.

Antalet frågor begränsas till två stycken per frågeställare och sammanträde. Frågorna ska kunna besvaras utan större utredning.
Ordföranden eller sekreteraren läser upp frågan som får ta högst två minuter att läsa upp. Den som besvarar frågan disponerar fem minuter. Frågeställaren har rätt till en följdfråga
med anledning av svaret.

Frågor som inte hinner besvaras får kommunfullmäktiges ordförande skjuta på till nästa frågestund.
Kommunfullmäktiges presidium avgör om en fråga får ställas och vem som ska besvara den.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa