Ansökan om inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har lång (minst 40 km) eller besvärlig resväg till din gymnasieskola kan du ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du faktiskt bor på skolorten.

Om du studerar vid en kommunal gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägg hos Varbergs kommun.  Ansökan ska undertecknas av den skola du går på.
Gäller ansökan om inackorderingstillägg lång restid ska aktuellt grundschema för utbildningen och en färdvägsbeskrivning bifogas. 

Ta del av regler för inackorderingstillägg innan du gör din ansökan.

Om du studerar vid en fristående gymnasieskolan är det hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN) du ansöker om inackorderingstillägg.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning och signering BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa