Ekonomisk redovisning för Gode män och förvaltare

LÄS MER

Här kan du som är god man eller förvaltare lämna din redovisning elektronisk genom att använda E-Wärna GO. Förutom att lämna redovisning kan du även använda E-Wärna GOs tjänster Kassabok och Dagbok.

Till Din hjälp finns användarhandboken – Användarhandbok E-wärna GO

samt instruktionsfilmer som du hittar  här- Filmer E-wärna GO

Under knappen blanketter hittar du fler blanketter som du kan ha nytta av när du ska göra din redovisning, bland annat redogörelsen som du ska fylla i och bifoga räkningen.


För att använda E-wärna GO behöver du:
- Vara registrerad som ställföreträdare
- Ha en e-postadress registrerad hos Överförmyndarnämnden för Varberg. Mark och Falkenberg
- Ett giltigt bank-id eller mobilt bank-id

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarförvaltningen Varberg, Mark och Falkenberg
ofm@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
ofm@varberg.se