Ekonomisk redovisning för Gode män och förvaltare

LÄS MER

Här kan du som är god man eller förvaltare lämna din redovisning elektronisk genom att använda E-Wärna. Om du är god man för ensamkommande barn kan du lämna din arvodesräkning. Förutom att lämna redovisning kan du även använda E-Wärnas tjänster Kassabok och Dagbok.

Till Din hjälp finns användarhandboken – Användarhandbok e-Wärna

samt checklistan- Checklista E-wärna

För att använda e-Wärna behöver du:
- Vara registrerad som ställföreträdare
- Ha en e-postadress registrerad hos Överförmyndarnämnden för Varberg och Falkenberg
- Ett giltigt bank-id eller mobilt bank-id

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarförvaltningen Varberg/Falkenberg
ofm@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
ofm@varberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID