Ekonomisk redovisning för Gode män och förvaltare

LÄS MER

Här kan du som är god man eller förvaltare lämna din förteckning och din redovisning elektronisk genom att använda E-Wärna GO. Förutom att lämna förteckning och redovisning kan du även använda E-Wärna GOs tjänster Kassabok och Dagbok.

Till Din hjälp finns användarhandboken som ligger under blanketter

samt instruktionsfilmer som du hittar  här- Filmer E-wärna GO

Under knappen blanketter hittar du fler blanketter som du kan ha nytta av när du ska göra din redovisning, bland annat redogörelsen som du ska fylla i och bifoga räkningen.

Om du inte kommer kunna inkomma med din redovisning innan första mars kan du ansöka om anstånd. Blanketten för anstånd hittar du under knappen Visa blanketter. 


För att använda E-wärna GO behöver du:
- Vara registrerad som ställföreträdare
- Ha en e-postadress registrerad hos Överförmyndare i väst
- Ett giltigt bank-id eller mobilt bank-id