Barnomsorg

LÄS MER

Denna e-tjänst använder du som vårdnadshavare för ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. För tillfället går det tyvärr inte att få en e-postbekräftelse på inskickad ansökan.  

Du behöver inte ansöka om fritidshemsplats om ditt barn har kommunal förskoleplats och ska börja i skolan. Överflyttning till fritidshemsplats görs inför att barnet börjar i förskoleklass.  

Här kan du som har barn i Varbergs kommunala förskolor och grundskolor dessutom ändra telefonnummer och e-postadress. Ändringarna syns i Unikum och Tempus dagen efter att du ändrat. Observera att uppgifter om folkbokföringsadress hämtas med automatik och inte kan ändras i denna e-tjänst. 

Om du har ett konto i Skola24 behöver du som användare än så länge uppdatera uppgifterna direkt i Skola24 också. Vi arbetar på en lösning där du som vårdnadshavare bara behöver uppdatera kontaktuppgifter på en plats. 

Du kan också ändra inkomstuppgift för beräkning av avgift i förskola eller fritidshem samt grundschema för din barnomsorgsplats.  

När du klickar på "Starta e-tjänst" kommer du att komma till e-tjänsterna i Procapita web. 

För att ändra inkomstuppgift och grundschema finns också blanketter som du kan ladda ner under "Hämta blanketter".

Barn/elev med skyddade personuppgifter
I det fall din ansökan avser barn/elev med skyddade personuppgifter, välj blanketter som börjar med "Skyddade personuppgifter". 

Läs  mer om förskola och pedagogisk omsorg 

Läs mer om fritidshem 

Läs mer om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem