Ange inkomstuppgift för beräkning av avgift i förskola och fritidshem

LÄS MER

Ange eller ändra inkomstuppgift för beräkning av avgift i förskola eller fritidshem. När du klickar på "Starta e-tjänst" kommer du att komma till e-tjänsterna i Procapita web.

Läs mer om avgifter  och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer om avgifter  och regler för  fritidshem

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten