Skicka in utförandeintyg för avlopp

LÄS MER

Här kan du som entreprenör lämna in ett utförandeintyg när du färdigställt ett enskilt avlopp.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id
  • Uppgifter om avloppsanläggningen och utförandet