Ansökan om stöd från socialtjänsten till barn, unga och familj

LÄS MER

Denna e-tjänst använder du för ansökan om råd, stöd och hjälp från Socialtjänsten till barn, ungdom och familj.
Använd inte denna e-tjänst om ditt ärende är akut, ta då kontakt med vårt mottag via Varberg direkt på telefonnummer 0340-880 00.

Läs mer om stöd och hjälp till barn, ungdom och familj på vår hemsida: Barn, ungdom och familj | Varbergs kommun

Hur går det till?

När en ansökan kommit in inleds alltid en utredning för att kunna bedöma behovet av insats utifrån socialtjänstlagen. 

Är du osäker på om du i e-tjänsten vill göra en ansökan som leder till en utredning, är du välkommen att ringa till vårt mottag och prata med dem för vägledning eller boka en tid. Det går även bra att göra ansökan per telefon, 0340-88500, be att få prata med mottaget.

Återkoppling

Mottagningsgruppen nås på telefon 0340-88500 måndag-fredag 9-12 och 13-16. Handläggare återkommer vanligtvis samma dag eller dagen efter. 

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa