Åtagande god man ensamkommande barn - Blankett

LÄS MER

Här hittar du blankett för att åta dig uppdrag som god man för ensamkommande barn. 

Ifylld blankett skickas till:

Överförmyndare i Väst
Överförmyndarförvaltningen
432 80 Varberg