Hjälpmedelservice, beställning, reparation eller återlämning av hjälpmedel

LÄS MER

Denna e-tjänst används för förskrivning/beställning, reparation och återlämning av hjälpmedel från Varbergs kommuns hjälpmedelsservice (HMS).

 

Beställning

Förskrivning/beställning kan göras av sjuksköterska eller av hjälpmedelsansvarig baspersonal. Sjuksköterska kan även använda tjänsten för att förmedla information om önskad samleverans av madrass och säng. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut använder inte denna e-tjänst för sina förskrivningar utan dessa görs i HMS program Sesam.

I den lokala handboken för hjälpmedelshantering kan du läsa mer om de hjälpmedel du kan beställa.

 

Reparation

E-tjänsten används för att anmäla reparation av hjälpmedel tillhörande Varbergs kommuns hjälpmedelsservice (HMS).

Om ärendet är akut (hjälpmedlet är helt ur funktion eller det finns risk för personens säkerhet) ska du kontakta via telefon. HMS nås på telefon vardagar 8.00-16.00. De har även jour lördag, söndag och helgdagar 9.00-14.00.

Observera att HMS endast hanterar reparationer och återlämning av hjälpmedel som tillhör dem. Om hjälpmedlet tillhör region Hallands Hjälpmedelscentrum (HMC) ska du istället kontakta dem. Länk till Hjälpmedelscentrum region Halland 

 

Återlämning

E-tjänsten används för att anmäla återlämning av hjälpmedel tillhörande Varbergs kommuns hjälpmedelsservice (HMS).

Det är endast sjuksköterska eller hjälpmedelsansvarig baspersonal som kan använda denna e-tjänst för att återlämna hjälpmedel till HMS. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut återlämnar hjälpmedel via HMS program Sesam.

Om en patient eller närstående vill återlämna ett hjälpmedel ska de kontakta ansvarig förskrivare.

Frågor om e-tjänsten

Hjälpmedelsservice
hjservice@varberg.se
0340-889 17

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa