Åtagande för godman eller förvaltare - Blankett

LÄS MER

Här hittar du blanketter för att åta dig uppdrag som god man eller förvaltare. 
Blanketter som går att hämta: 

  • Åtagande som god man enligt 11 kap. §2 föräldrabalken.
  • Åtagande som god man enligt 11 kap. §4 föräldrabalken. 
  • Åtagande som god man för ensamkommande barn.  
  • Åtagande som förvaltare enligt 11 kap. §7 föräldrabalken. 

 

Ifylld blankett skickas till:

Överförmyndare i Väst
Överförmyndarförvaltningen
432 80 Varberg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa