Yttrande anhörig förvaltningsåtgärd - Blankett

LÄS MER

Här hittar du som anhörig blankett för att yttra dig och lämna samtycke till förvaltningsåtgärder som en god man eller förvaltare gör för sin huvudmans räkning.

Det kan t.ex.  användas när en god man eller förvaltare säljer en fastighet, eller bostadsrätt, för sin huvudman.  

Ifylld blankett skickas till:

Överförmyndare i Väst
Överförmyndarförvaltningen
432 80 Varberg