Ansökan om reseersättning för dagliga resor

LÄS MER

Du som går på gymnasiet och har lång väg mellan hem och skola kan ansöka om ersättning för de dagliga resorna. Du kan välja mellan att ha reseersättningen digitalt i din mobiltelefon eller som ett fysiskt resekort i plast. Om det saknas kollektivtrafik eller inte går tillräckligt täta turer för din resväg mellan hem och skola kan reseersättningen vara i form av kontanter.

För att ha rätt till reseersättning behöver du:

 • Vara folkbokförd i Varbergs kommun
 • Ha minst 6 kilometer resväg mellan hem och skola
 • Studera på heltid vid en gymnasieutbildning
 • Vara berättigad till studiebidrag enligt Studiestödslagen (1999:1395)
 • Inte få inackorderingstillägg för samma tidsperiod.

Observera att den här e-tjänsten bara kan användas av:

 • Myndig elev som studerar på gymnasieskola
 • Vårdnadshavare till ej myndig elev som studerar på gymnasieskola
 • God man eller ställföreträdare för elev som studerar på gymnasieskola

Studerar du på en fristående gymnasieskola inom Varbergs kommun fyller du i och skickar in en blankett direkt till din skola. 

För villkor, se dokumentet Riktlinjer för reseersättning - gymnasieskolan (pdf). Du kan också läsa mer om reseersättning på varberg.se.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Eleven är folkbokförd i Varbergs kommun
 • Eleven har minst 6 kilometer resväg mellan hem och skola
 • Eleven studerar på heltid vid en gymnasieutbildning på Peder Skrivares skola, gymnasiesärskolan eller gymnasieskola på annan ort
 • Eleven är berättigad till studiebidrag
 • Eleven får inte inackorderingstillägg för samma tidsperiod

Fråga om inloggning

Är du myndig elev eller vårdnadshavare ska du logga in med Mobilt BankID. 

Är du godman eller ställföreträdande för elev ska du fortsätta utan att logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa